วิธีการจัดส่งสินค้า

1.เขต กทม. - ปริมณฑล
  1. Factomall Standard ส่งสินค้าปกติ ส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการหลังจากรับ คำสั่งซื้อ ฟรีค่าขนส่ง

2. ต่างจังหวัด
  1. Factomall Standard ส่งสินค้าปกติ ส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการหลังจากรับ คำสั่งซื้อ ฟรีค่าขนส่ง