นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน www.factomall.com ซึ่งผู้เข้าใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายแฟ็คโตมอลล์ โดยแฟ็คโตมอลล์ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายไทย
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และได้ ยินยอมต่อ แฟ็คโตมอลล์ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ แฟ็คโตมอลล์
 2. ข้อมูลที่ แฟ็คโตมอลล์ เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม
  1. ข้อมูลสมาชิก : เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิก แฟ็คโตมอลล์ อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. การบริการลูกค้า : เมื่อผู้ใช้งานติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า แฟ็คโตมอลล์ ขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน และอาจติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น
 3. การใช้ข้อมูล แฟ็คโตมอลล์ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  1. เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน เทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
  2. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบน www.factomall.com
  3. เพื่อวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของ แฟ็คโตมอลล์
 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแจ้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนใน www.factomall.com การใช้งานแฟ็คโตมอลล์ต่อ หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลตามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว