การรับประกัน

หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากแฟ็คโตมอลล์ ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียด หากพบว่าสินค้ามีปัญหาให้รีบติดต่อแฟ็คโตมอลล์ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาที่กำหนด แฟ็คโตมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี นโยบายการรับประกันสินค้า แฟ็คโตมอลล์
  1. แฟ็คโตมอลล์ เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ และจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเดิมกลับมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. แฟ็คโตมอลล์ เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีสาเหตุจากมาความผิดพลาดในการผลิตหรือการจัดส่ง
  3. แฟ็คโตมอลล์ เรายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนในกรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อ 1 และข้อ2 โดยการโทรแจ้งทางแฟ็คโตมอลล์เพื่อทำการรับสินค้ากลับคืน
  4. สินค้าที่ส่งคืน แฟ็คโตมอลล์ต้องอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ
  5. แฟ็คโตมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ไซส์ เบอร์ หรือขนาดโดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุไว้ถูกต้องแล้ว
  6. แฟ็คโตมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  7. การรับประกันสินค้ามีระยะเวลา** 1 ปี ** นับตั้งแต่วันที่ออกใบกำกับภาษี ซึ่งการรับประกันสินค้าจะไม่รวมสินค้าประเภทสิ้นเปลือง สินค้าที่ใช้งานแล้วหมดไป ตามเงื่อนไขของ แฟ็คโตมอลล์

**หากเกินระยะเวลาในการรับประกัน กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้ามาเพื่อทำการซ่อมกับทางแฟ็คโตมอลล์ได้ โดยทีมบริการหลังการขายของเราจะทำการตรวจเช็คประเมินราคาและแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อให้ลูกค่าพิจารณาและยืนยันการสั่งซ่อมต่อไป